Ufuk2020 için toplandılar

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği TÜBİTAK’ın öncülüğünde düzenlendi

Ufuk2020 için toplandılar
07 Temmuz 2019 - 14:17

Konferansa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo De Quintana katıldı. Etkinlikte ayrıca, ECSEL JU Program Yöneticisi Yves Gigase, Doç. Dr. Müjdat Soytürk ve Arçelik Ar-Ge Birimi Direktörü Nihat Bayız konuşma yaptılar. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, günümüzde, rekabet gücü yüksek bir ekonomiye sahip olmak için bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin sürdürülebilir bir devlet politikası haline getirilmesi ve özel sektör ile bilim camiasının biraraya getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Bu amaçla ülkemizde Bakanlık teşkilatının yeniden yapılandırıldığını belirten Kacır, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son yıllarda ülkemizde bilim ve teknoloji alanında önemli bir ilerleme sağlandığı ve özellikle insan kaynağı, kamu ve özel sektör Ar-Ge desteklerinde meydana gelen artışın dikkat çekici olduğuna işaret etti.  

ÖNEMLİ KATKI SAĞLANDI
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise konuşmasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen söz konusu etkinliğe Avrupa’dan katılım sağlayan araştırmacı sayısının yüksek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, Türkiye’nin ulusal Ar-Ge ve yenilik öncelikleri arasında yer alması nedeniyle söz konusu etkinliğin çıktılarının son derece önemli olduğunu vurguladı. TÜBİTAK’ın ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı bilim ve araştırma fonlarını, 7. Çerçeve Programı’ndan başlamak suretiyle üç proje ile değerlendirdiğini ifade etti. Bu projelerden sağlanan fon kullanılarak, Programların ulusal düzeyde başarısı ve uluslararası alanda görünürlüğüne önemli katkı sağlandığını belirtti. Prof. Dr. Hasan Mandal, son olarak, etkinlikte gerçekleştirilen çok sayıda ikili görüşmenin Ufuk 2020 Programı’nın ilgili alanlarda proje olarak somutlaşması konusundaki beklentileri olduğunu belirtti. 

29 ÜLKEDEN 100’E YAKIN ARAŞTIRMACI
TÜBİTAK tarafından düzenlenen etkinliğe, Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı’nın ilgili alanlarında uzman akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve diğer kurum/kuruluş temsilcileri katıldı. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen Proje Pazarı etkinliği sayesinde Türk akademisyenler, özel sektör temsilcileri, belediyeler ve diğer kamu kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşları, fikirleri ve uzmanlık alanları doğrultusunda Avrupa’dan katılımcılarla iş birliği yapma fırsatı yakaladılar. Ayrıca, katılımcıların proje önerisi geliştirme ve konsorsiyum oluşturma çalışmalarına yönelik sorularını iletmek için ilgili alanların Ulusal İrtibat Noktaları da etkinlikte hazır bulundu.  29 farklı ülkeden 100’den fazla yabancı araştırmacı/özel sektör temsilcisinin, Türkiye’den katılan 300’e yakın Türkiye Araştırma Alanı temsilcisi ile sürdürülebilir iş birliği geliştirilmesi ve projelere katılım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında birebir görüşme fırsatı yakaladı. 


YORUMLAR

  • 0 Yorum