Dr. Yavuz Örnek

Dr. Yavuz Örnek

Akademisyen gözü

Üniversitelerimizde Bilim Akademileri Kurulmalıdır

11 Kasım 2019 - 10:18

Üniversitelerdeki bazı bölüm ve anabilim dalları yönetmeliklerin kıskacı altında gelişmekten mahrumdur. Bir insana yetki verilince ondan istifade artar. Kurumlar da yönetmeliklerin verdiği imkânlarla gelişirler. Burada imkân binaya, masaya değil, hakikatte o kurumdaki bilim insanına verilmiştir.rnTeknolojiler geliştikçe kurumların yapısı değişir ve gelişir. Çok eskiden bir üniversite içindeki pek çok araştırma aynı birim içinde yapılıyordu. Zamanla yeni bilimler oluştu. Bunlar sonra fakülte oldular.rnrnİşte bugün gelinen noktada aynı problemle karşılaşıyoruz. İstanbul Üniversitesinde veya bir kaç üniversitemizde Tıp Fakültelerinin içindeki bölümler birer fakülte, Anabilim dalları birer bölüm çapındadır. Bu ise Tıp Fakültelerinde gelişmeye engeldir. Peki, çözüm nedir?rnrnÜniversitelerimiz rektörlüğe bağlı şu üç birim altında toplanmalıdır.rnTıp (sağlık) Bilimler AkademisirnFen Bilimler AkademisirnSosyal Bilimler AkademisirnrnÜniversitelerimizde bulunan sağlık ile ilgili bütün birimler Sağlık Bilimleri Akademisi altında toplanmalıdır. Bunlar  Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi, enstitüler, araştırma merkezleri ve meslek yüksekokullarıdır. Peki, bunun ne faydası olacaktır. Branşlaşma gelişmeyi tetikler. Yeni araştırma sahalarının önünü açar.  Bazı tıp fakültelerinin içindeki onlarca bölümden belirlenen akademik kriterlere  sahip olanlar fakülte yapılır. Akademik kriter olarak yalnız akademisyen sayısı esas alınır. Kriterlere uyan enstitüler ve araştırma merkezleri de fakülteleştirilir.rnrnBenzer şekilde Mühendislik fakülteleri ortadan kaldırılır.rnİçindeki bütün birimler Fen Bilimleri Akademisi altında toplanır.rnBölümlerden yeterli kriterleri sağlayanlar fakülteleştirilir. Bir misal olarak;rnFizik Bilimler FakültesirnKimya FakültesirnBiyoloji Bilimler FakültesirnElektrik-Elektronik FakültesirnMakine Fakültesirnİnşaat FakültesirnUzay Bilimleri FakültesirnGemi Mühendisliği FakültesirnMalzeme Bilimleri FakültesirnMadencilik fakültesirnDeniz Bilimleri FakültesirnDoğal Kaynaklar Fakültesi (petrol, doğal gaz, kömür)rnZiraat Fakültesirnve belirlenen kriterlere uyan diğer bölümler fakültelere dönüştürülür.rnÜlkemizdeki bazı kimya ve diğer dallardaki pek çok bölüm birer fakülte seviyesindedir.rnAna bilim dallarından kriterlere uygun olanlar bölüme çevrilir.rnEdebiyat fakülteleri, iktisat, işletme ve ilgili sosyal bilimler de;rnrnSosyal Bilimler Akademisi altında toplanır. Edebiyat fakültesinin veya diğerlerinin adı aynı kalabilir. Fakat bunların içindeki bazı bölümler kriterlere uygun ise fakülteleşebilir.rnAkademileri “akademi dekanları” veya “akademi başkanları” yürütür.rnBilim gelişince gelecekte bizim kurulmasını teklif ettiğimiz akademiler yetersiz kalacaktır ve fakülteler de akademilere dönüşecektir.rnrnGelecekte Kimya Bilimleri Akademisi, Fizik Bilimleri Akademisi, Uzay ve Astronomi Bilimleri Akademisi, Gıda Bilimleri Akademisi, Nükleer Bilimler Akademisi, Makina Bilimleri Akademisi, Malzeme Bilimleri Akademisi, Yer Bilimleri Akademisi, Bilgisayar Bilimleri Akademisi ve diğer akademiler kurulacaktır. Bu akademiler içinde farklı fakülteler oluşturulacaktır. Şimdiki ana bilim dalları birer fakülte olacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum