İrfan Tatlı

İrfan Tatlı


Leyle-i Kadr

19 Mayıs 2020 - 11:15

Değerli kardeşlerim, bizleri böyle kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Rabbimize hamd-ü senalar ediyor, aziz milletimizin, mümin kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni gönülden tebrik ediyorum.
 
Kadir Gecesi, tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir.  Allah (C.C) bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir.
 
Kadir’in anlamı izzet, şeref, değer ve itibar demektir, yeryüzünün mükerrem varlığı olarak yaratılan insanoğlu, bu lütfun kıymetini bildiği ve varoluş gayesini gerçekleştirdiği oranda kadrini yüceltecektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Kadir Gecesi, Kur'an ile Kur'an'ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir.
 
Kadir Gecesi için Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure tahsis edilmiştir. Kadir suresi, bizlere üç temel mesaj ile gelir, Birinci mesaj, surenin ilk ayetinde yer alan 'Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.' hükm-i şerifindedir. Yüce Rabbimiz bu gecenin kutsiyetinin doğrudan Kur'an'a bağlı olduğunu ifade buyurur. Kadir Gecesi nasıl Kur'an ile değer bulmuşsa, insan da aynı şekilde Kur'an'a bende olmakla özgürleşir, olgunlaşır, yücelir. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nde biz müminlere düşen en büyük vazife, asırlar önce dünya semasına inerek insanlığı aydınlatmaya başlayan Kur'an'ı, kalbimizin semasına yeniden indirmektir.
 
Kadir suresinin ikinci mesajı, surenin 2. ve 3. ayetlerindedir. Rabbimiz önce 'Bilir misin nedir Kadir Gecesi?' diye sorar ve cevabını şöyle verir, 'Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.' Bin ay, ortalama bir insan ömrü olup 80 yılı aşkın bir süredir. Her sene gelen Kadir Gecesi müminlere bir ömür bahşederken, adeta hayat muhasebesi yapmalarını, ömürlerini nasıl ve ne uğurda harcadıklarını fark etmelerini istemektedir. Cenabıhakk'ın eşsiz bir rahmet ve umut kapısı açtığı bu gece, ailemizin, dostlarımızın, mümin kardeşlerimizin ve insanlığın kıymetini bilmeden tükettiğimiz bir ömürden tövbe zamanıdır.
 
Bu gece, kadir ve kıymeti, onur ve değeri başka yerlerde arayarak gafletle geçen, günahla kirlenen yılların affı için bizlere verilen bir fırsat gecesidir. Kadir suresinin üçüncü mesajı ise son ayetlerinde gizlidir, 'O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.' Kur'an'ın nüzulünün hürmetine her sene vahiy meleği Cebrail (A.S) ve Allah'ın diğer melekleri Kadir Gecesi'nde yeryüzüne misafir olurlar. Selam ve esenlik getirmek üzere aramıza inen bu kutlu misafirler, fecre kadar dualara, istiğfarlara, zikir ve tilavetlere ortak olurlar.
 
Bu mübarek gece vesilesiyle Hakk'ı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi, fazileti anlatan, iyiliği ve kötülüğü fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, kendimize gelmemizi sağlayan yüce kitabımızı anlamaya ve yaşamaya azmedelim. Unutmayalım ki, Kadir Gecesi'ni ancak Kur'an'ın kadrini, kıymetini bildiğimiz oranda hakiki anlamda ihya etmiş oluruz. Kur'an'ın ilkelerine sahip çıktığımız ölçüde bu gecede bir ömre bedel manevi gelişmeler yaşayabiliriz. Kur'an'ın mesajlarına değer verdiğimiz nispette yeryüzüne huzur ve esenlik getirmek üzere inen meleklerin idrakine varabiliriz. 'Her geleni hızır, her geceyi kadir bil' şuuruyla hayatımızı sürdürdüğümüz müddetçe Kadir Gecesi'nden hakkıyla istifade edebiliriz.
 
Sevgili Peygamber Efendimizin bir Hadis-i şerifi ile yazımızı hitama erdirelim;
 
Hz. Aişe (R.ANHA) Rasülüllah (S.A.S)'e demiştir ki "Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.  Rasulüllah (S.A.S) ; Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu."

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum